Wettelijke Schuldenregeling

In principe duurt een WSNP-traject drie jaar vanaf uitspraak WSNP. Tijdens deze periode heeft u de nodige plichten. Wanneer u zich daar niet aan houdt kan de rechter de schuldsanering beëindigen zonder dat u de schone lei krijgt. Uw schulden zijn dan weer opeisbaar door uw schuldeisers. U heeft de volgende verplichtingen:

Geen nieuwe schulden
U mag geen nieuwe schulden maken. Denk hierbij aan een huurachterstand. U mag ook niet rood staan op uw bankrekening of een achterstand oplopen in de afdracht aan de boedelrekening.

Werken of solliciteren
Wanneer u een baan heeft moet u uw best doen om deze baan te behouden. Heeft u geen werk, dan bent u verplicht te solliciteren. U moet minimaal 36 uur per week werken (of er alles aan doen om een 36-urige baan te vinden), ook als u jonge kinderen heeft. U moet bewijzen van uw sollicitaties aan mij doorsturen. Dit kan via sollicitaties@schuldconsult.nl.

Wanneer u vanwege ziekte niet (volledig) kan werken, kan u een ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht. De rechter beslist hierover. U moet dan bewijsstukken overleggen waaruit dit blijkt, bijvoorbeeld een verklaring van een specialist.

Informeren
U dient mij op de hoogte te houden van alle veranderingen in uw woon-, leven- en inkomenssituatie. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen, gaat scheiden of een erfenis ontvangt. Voor verhuizen heeft u vaak toestemming nodig van de rechter.

Afdragen
Wij berekenen voor u een ‘vrij te laten bedrag’, dit is het bedrag dat u maandelijks mag houden om de vaste lasten te betalen (huur, water, energie, verzekeringen, huishoudgeld e.d.). Het bedrag dat overblijft moet worden overgemaakt naar de boedelrekening die voor u is geopend. Wanneer u een inkomen heeft dat lager is dan uw ‘vrij te laten bedrag’ hoeft u ook niet af te dragen.

Het saldo op de boedelrekening is bedoeld om aan het einde van uw schuldenregeling de schuldeisers en de bewindvoerder te betalen.

Postblokkade                                       
Tijdens de eerste 13 maanden van de Wsnp rust er een postblokkade op uw adres. Al uw post dat via PostNL wordt bezorgd komt bij ons binnen, wordt opengemaakt, gelezen en wordt vervolgens aan u doorgezonden. Dit doen we één keer per week, op donderdag. Belangrijke stukken sturen we meteen door of we sturen u hier een e-mail over.

Einde WSNP
Wanneer u zich aan bovenstaand verplichtingen houdt, dan krijgt u van de rechter een ‘schone lei’. De schone lei betekent dat de schuldeisers hun (resterende) geld niet meer kunnen terugvragen.

Wanneer u tijdens de WSNP voldoende heeft gespaard om alle schulden terug te betalen kan het de rechter het traject stopzetten. Dit kan ook eerder zijn dan na drie jaar.

Het kan ook voorkomen dat u financiële steun krijgt van een derde partij. In dat geval kunt u de schuldeisers een akkoord aanbieden. Soms stemmen ze hier mee in. Als de rechter dit akkoord goedkeurt, zet hij het Wsnp-traject stop. Dan gaat u het akkoord verder uitvoeren.

Wanneer u zich niet aan de verplichtingen heeft gehouden, kan de rechter de Wsnp tussentijds beëindigen. Het bedrag dat u tot die tijd gespaard heeft, gaat dan naar de bewindvoerder en de schuldeisers. Op dat moment kunnen de schuldeisers resterende schulden weer opeisen, bijvoorbeeld door beslag te leggen op uw loon, uitkering of spullen.