Minnelijke Schuldenregeling

Als u problematische schulden heeft kunt u zich voor een schuldenregeling aanmelden bij ons kantoor. Stuur een e-mail naar info@schuldconsult.nl of bel naar 050-2110494 zodat we uw situatie kunnen bespreken.

Wij onderzoeken dan of wij namens u betalingsafspraken kunnen maken met uw schuldeisers, bijvoorbeeld door het aanbieden van een akkoord (afkoop van de schulden door een eenmalige betaling) of door middel van schuldbemiddeling. Bij schuldbemiddeling wordt maandelijks een bedrag gereserveerd. Jaarlijks vindt er een herberekening plaats en wordt er een bedrag uitgekeerd aan de schuldeisers. De schuldbemiddeling duurt 36 maanden.

De minnelijke schuldenregeling is vrijwillig voor zowel u (de schuldenaar) als de schuldeisers. Gaan alle schuldeisers akkoord met het voorstel en voldoet u gedurende de duur van het traject aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden (finale kwijting).

Wanneer de minnelijke schuldenregeling niet lukt blijft de schuldenaar zitten met een problematische schuld. Dan kan er voor de schuldenaar een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank om hem toe te laten tot de wettelijke schuldenregeling (WSNP). Als de rechtbank de schuldenaar toelaat tot de WNSP zijn de schuldeisers verplicht om mee te werken met de schuldenregeling. Deze regeling duurt vanaf het moment van toelating ook 36 maanden. Wanneer de WSNP wordt beƫindigd met toepassing van de schone lei is de schuldenaar weer schuldenvrij. SchuldConsult kan u helpen met de aanvraag voor een wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) via de rechtbank.

Kosten

Er zijn diverse mogelijkheden om onze werkzaamheden te bekostigen.  Hierover gaan wij graag in gesprek. Wij begrijpen natuurlijk in welke positie u zich bevindt. Geld mag daarom nooit een rol spelen om u niet te kunnen helpen. Hierover zullen we het in ons kennismakingsgesprek over hebben